Number of the records: 1  

K analýze velkých loveckých sídlišť: Výzkum v Předmostí v roce 1992

 1. 1.
  0122342 - ARUB-Q 20023012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Svoboda, Jiří
  K analýze velkých loveckých sídlišť: Výzkum v Předmostí v roce 1992.
  [Analysis of the large hunters' settlement: Excavation at Předmostí in 1992.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 53, č. 4 (2001), s. 431-443. ISSN 0323-1267
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Gravettian * quarternary stratigraphy * Předmostí
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Nový výzkum a stratigrafická revize Předmostí ukazuje, že v rámci sprašového souvrství jsou vyvinuty minimálně dva pedokomplexy, odpovídající dvěma teplým obdobím (OIS 7 a 5). Svrchní z nich reprezentuje v celém prostoru lokality relikt hnědočervené illimerizované půdy (resp. půdního sedimentu), který je místy (Hradisko) překryt ještě tmavými humózními půdními sedimenty. Oba horizonty tohoto mladšího oteplení (OIS 5) obsahují artefakty středního paleolitu (taubachienu). Vzhledem k následnému stratigrafickémiu hiátu leží horizonty gravettienu přímo v nadloží středního paleolitu.

  New excavation and stratigraphic revision at Předmostí shows that within the loess deposits, at least two paleosol complexes are developed, indicating two warm periods (OIS 7 and 5). The upper one is represented by a relict of brown-reddish illimerized paleosol (or, soil sediment) all over the site area, and at certain places (Hradisko) it is overlain by dark humus paleosol relicts. Both paleosols of the younger warm period (OIS 5) include Middle Paleolithic (Taubachian) artifacts. Given the stratigraphic hiatus during the last glaciation, the Gravettian horizons follow in the loess directly above the Middle Paleolithic deposits.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020622

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.