Number of the records: 1  

Cruciburgensis monetae magister a jeho místo v brněnských dějinách 13. věku

 1. 1.
  0122297 - ARUB-Q 20013068 RIV CZ cze J - Journal Article
  Doležel, Jiří
  Cruciburgensis monetae magister a jeho místo v brněnských dějinách 13. věku.
  [Cruciburgensis monetae magister and his position in the history of Brno in the 13th century.]
  Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Roč. 15, - (2001), s. 13-31. ISBN 80-902931-07
  R&D Projects: GA ČR GA404/01/0490
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : medieval towns and the patricians * mining and minting
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Příspěvek je věnován osobě královského mincmistra s přízviskem "Cruciburgensis", vystupujícícho v písemných pramenech roku 1247. Dosavadní ztotožnění s brněnským měšťanem a rychtářem Alramem není pravděpodobné - patrně se jedná o pražského měšťana Jindřicha Kreuzburgera, známého z let 1253 a 1261, pocházejícího z Durynska a významně se angažujícího v dolování na Českomoravské vrchovině.

  The contribution is dedicated to the person of royal mintmaster with cognomen "Cruciburgensis", who appears in the written documents from the year 1247. Previous identification with Brno burgher and reeve Alram is not probable - perhaps, it is dealing with Prague burgher Jindřich Kreuzburger, who is known from the years 1253 and 1261, and who came from Thuringia and who was significantly involved in mining in the area of Českomoravská vrchovina (Czech-Moravian Highlands).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020577

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.