Number of the records: 1  

Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - průvodce 1

 1. 1.
  0122219 - ARUB-Q 20000046 RIV CZ cze B - Monography
  Poláček, Lumír
  Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - průvodce 1.
  [Fieldwork in Mikulčice. Mikulčice - Guide 1.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000. 44 s. ISBN 80-86023-26-5
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradištěv Mikulčicích. Stručný přehled nejvýznamnějších objevů v celé dosavadní etapě terénních odkryvů na lokalitě. V prvníčásti publikace formou 10 zastavení na okružní trase hradištěm jsou představeny nejvýznamnější archeologické objekty,doplněné výběrem charakteristických nálezů. Druhá část publikace přibližuje hlavní skupiny archeologických památek jakojsou doklady osídlení, opevnění, kostely, pohřebiště a pod.Závěr publikace je věnován metodice a postupu terénníhovýzkumu, stejně jako lidem kolem něj.

  The first volume of a series of guides along the researchof the Slavonic ringwall at Mikulčice. A brief overview ofthe most significant discoveries in the whole hitherto stage of field exposures at the station. In the first part ofthe publikation, in the form of 10 stops at the circle linethrough the ringwall the most significant archaeological objects are presented, completed by a selection of characteristic finds. The second part of the publication highlights themain groups of archaeological monuments, such a documents ofsettlement, fortifications, churche, burial grounds, etc. Theconclusion of the publication is devoted to the methodologyand progress of field work, the same as the people around it.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020499

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.