Number of the records: 1  

Čas, prostor, příběh a identita. Poznámky ke struktuře paleolitického myšlení

 1. 1.
  0122214 - ARUB-Q 20000041 RIV CZ cze J - Journal Article
  Svoboda, Jiří
  Čas, prostor, příběh a identita. Poznámky ke struktuře paleolitického myšlení.
  [Time, space, story and identity. Comments on the structure of Paleolithic mind.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 52, č. 2 (2000), s. 183-208. ISSN 0323-1267
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Tento článek projednává tři přístupy k paleolitickémumyšlení: analogii, evolucionistickou interpolaci a dedukci vyvozenou z archeologického a antropologického záznamu. Zatímco první objevení anatomicky moderních lidísahá do středního paleolitu, archeologický důkaz symbolizmu se objevuje teprve v mladším paleolitu. To naznačuje, že šlo tedy o změny sociálního a psychologického (spíšenež biologicky determinovaného) rázu. Definice času a prostoru vytváří rozměry, v nichž se může projevit symbolickéchování.

  This paper discusses three aproaches to Paleolithic mind:analogies, evolutionary interpolations and deduction fromarchaeological records. Whereas the first appearance ofanatomically modern human dates back to the Middle Paleolithic, archaeological evidence of symbolism does not occur before the Upper Paleolithic. This suggests that related changes in human mind were not so much biologicalin nature, but rather social and psychological. Definingtime and space creates the dimensions in which symbolicbehaviour may take place.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020494

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.