Number of the records: 1  

Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v areálu bývalého minoritského kláštera ve Znojmě

 1. 1.
  0122183 - ARUB-Q 20000009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hašek, Vladimír - Kovárník, J.
  Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v areálu bývalého minoritského kláštera ve Znojmě.
  [Geophysical survey and archaeological research in the area of the former Minorite monastery in Znojmo.]
  Přehled výzkumů. Roč. 40, - (1999), s. 434-438. ISSN 1211-7250
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Uplatněním geofyzikálního měření v prostoru bývaléhominoritského kláštera ve Znojmě byla získána celkovápředstava o poloze různých architektonických prvků stavby. Následný archeologický výzkum, zaměřený především domíst vytypovaných prospekcí, upřesnil velikost, charakter a stáří objektů. Tímto postupem prací byly získányoptimální výsledky při realizaci vlastního výzkumu, nehledě i k jeho celkové ekonomické efektivnosti.

  By the application of geophysical measurement in thearea of the former Minorite monastery at Znojmo anoverall idea about the position of different architectonic elements of the building. The subsequentarchaeological research oriented above all into places tipped by the survey specified the size, character and age of the objects. By this process ofwork optimum results were obtained in the implementation of the research proper, apart from thefact of its overall economic efficiency.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020467

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.