Number of the records: 1  

O valech, zamyšleních a archeologii

 1. 1.
  0121680 - ARU-G 20033012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Frolík, Jan
  O valech, zamyšleních a archeologii.
  [Of Bullwarks, Contemplations and Archaeology.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 55, č. 2 (2003), s. 394-398. ISSN 0323-1267
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : archaeology * polemics * Early Middle Ages fortification
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Kritické zhodnocení studií o raně středověkém opevnění Pražského hradu a Malé Strany.

  Critical evaluation of studies about Early Middle Ages fortification of Prague Castle and Malá Strana.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019971

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.