Number of the records: 1  

Zentralorte und Fernkontakte

 1. 1.
  0121666 - ARU-G 20020075 RIV CZ ger C - Conference Paper (international conference)
  Salač, Vladimír
  Zentralorte und Fernkontakte.
  [Central places and long-distance contacts.]
  Fernkontakte in der Eisenzeit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2002 - (Lang, A.; Salač, V.), s. 20-46. ISBN 80-86124-34-7.
  [Konferenz Liblice 2000. Liblice (CZ), 05.06.2000-07.06.2000]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : central places * long-distance routes * production and exchange
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Pravidelné kontakty překračující hranice přirozených geografických celků lze předpokládat od vzniku stálých sídel a komunikací mezi nimi - tedy od neolitu. Tato centrální místa, která existovala po celý pravěk a středověk, jsou překryta moderními městy. Na příkladu českých lokalit v době železné je doloženo, že každá sídlištní jednotka měla přístup k nadregionálním kontaktům.

  Since the beginnings of permanent settlements and their mutual contacts, from the Neolithic onwards, regular contacts can be presumed surpassing the borders of natural geographical zones. Central places existed during the whole prehistory and the Middle Ages, and are now hidden under modern towns. The case of Bohemian sites, namely of the Iron Age, is used to document this hypothesis.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019957

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.