Number of the records: 1  

Keramika s brázděným vpichem a synchronizace Čech, Moravy a středního Podunají ve starším eneolitu

 1. 1.
  0121509 - ARU-G 20010226 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zápotocký, Milan
  Keramika s brázděným vpichem a synchronizace Čech, Moravy a středního Podunají ve starším eneolitu.
  [The Eneolithic Pottery in Bohemia, Moravia and Middle Danube basin and its synchronization.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 52, č. 4 (2000), s. 595-622. ISSN 0323-1267
  R&D Projects: GA ČR GA404/99/0935
  Keywords : eneolithic * Bohemia * Middle Danube basin
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Výskyt keramiky s brázděným vpichem v Čechách, na Moravě a ve středním Podunají v eneolitu.

  The Eneolithical Pottery occurrence and its synchronization in Bohemia, Moravia and Middle Danube basin.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019802

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.