Number of the records: 1  

Archeologie ve středních Čechách

 1. 1.
  0121250 - ARU-G 20000130 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Tomková, Kateřina
  Ke stavu výzkumu raně středověkých hradišť ve středních Čechách.
  [On the state of research into Early Medieval enclosures in Bohemia.]
  Archeologie ve středních Čechách. Vol. 4/2. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2000 - (Lutovský, M.), s. 397-420. ISBN 80-902457-6-5
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Výzkum raně středověkých hradišč v Čechách.

  Research of the Early Medieval enclosures in Bohemia.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019545

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.