Number of the records: 1  

O filosofii výchovy a filosofii provádějící. Sborník prací věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. narozeninám

 1. 1.
  0120991 - ARU-G 990121 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sýkorová, Ivana
  Archeologické nálezy a cesta od předporozumění k porozumění a poznání.
  [Archaeological finds and the process from pre-understanding to understanding and knowledge.]
  O filosofii výchovy a filosofii provádějící. Sborník prací věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. narozeninám. Praha: FF UK Praha, 1999, s. 148-153. ISBN 80-85899-61-2
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019288

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.