Number of the records: 1  

Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum

 1. 1.
  0120607 - ARU-G 980063 RIV PL cze M - Monography Chapter
  Bubeník, Josef
  Příspěvek k poznání počátků raně středověkých (7/8.-9/10. století) opevněných sídlišť v Čechách.
  [A contribution on the study of origins of the early medieval (7th-8th to 9th-10th century) fortified settlements in Bohemia.]
  Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum. Poznan: Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 1998 - (Kóčka-Krenz, H.; Losinski, W.), s. 82-91. ISBN 83-7063-203-3
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0018904

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.