Number of the records: 1  

Laserem polarizovany xenon pro NMR

 1. 1.
  0109132 - UPT-D 20040137 RIV CZ cze J - Journal Article
  Rychnovský, Jan
  Laserem polarizovany xenon pro NMR.
  [Laser polarized xenon for NMR.]
  Elektrorevue. -, č. 24 (2004), s.1-7. ISSN 1213-1539
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
  Keywords : laser polarization * xenon * NMR
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  V tomto článku popisuji technologický postup při polarizaci xenonu 129 a jeho možné využití v analytických NMR metodách a zobrazování. Zjednodušeně se zabývám principem polarizace a co vlastně polarizace 129 Xe znamená v praxi, jak se jí dosáhne. Dále se zmiňuji o některých přístrojích a přípravcích, které budou použity při experimentu, použitých materiálech a technických parametrech. V posledním odstavci se věnuji variantě průběhu experimentu.

  Polarization process of xenon 129 and its possible use in analytical NMR method and MRI, dealing with polarization in general is described in this article. Some devices and reparations technical parameters will be mentioned. Possible way of experiment is presented in the last paragraph.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0016244

   
   
Number of the records: 1