Number of the records: 1  

Kmitání mostů pod vysokorychlostními vlaky

 1. 1.
  0106101 - UTAM-F 20043001 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Frýba, Ladislav
  Kmitání mostů pod vysokorychlostními vlaky.
  [Vibratin of bridges under high speed trains.]
  Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termodynamiky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), 350 + CD ROM. ISBN 80-85918-88-9.
  [Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT ME 503; GA AV ČR KSK2076106
  Keywords : vibration * bridges * high speed loads
  Subject RIV: JM - Building Engineering

  Teoretický model vysvětluje dynamické chování železničních mostů zatížených vysokorychlostními vlaky. Metoda integrálních transformací parciální diferenciální rovnice dá průhyby, napětí a svislá zrychlení nosníku v uzavřeném tvaru. Numerická studie poskytuje přehled o vlivu jednotlivých parametrů.

  The theoretical model explains the dynamic behaviour of railway bridges subjected to high speed trains. The method of integral transformations gives the deflections, stresses and vertical accelerations of the beam in a compact form. The numerical study presents a survey on the effect of several parameters.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013284

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.