Number of the records: 1  

Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru

 1. 1.
  0106056 - USMH-B 20040069 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Rudajev, Vladimír - Buben, Jiří - Brož, Milan - Živor, Roman
  Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru.
  [History of seismicity research in the Kladno coal district.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava. Ostrava: Ediční středisko VŠBTU Ostrava, 2004 - (Kaláb, Z.), s. 247-254. Řada stavební. ISBN 80-248-0660-6.
  [Regionální konference: Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky /13./. Ostrava (CZ), 30.03.2004-01.04.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS3086005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : seismicity * rockburst * local seismic network
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Základní informace o historii a výsledcích výzkumu seismicity v kladenské kamenouhelné oblasti jsou podány ve spojitosti s ukončováním těžby v této oblasti.

  The basic information about history and results of the seismicity research in the Kladno Coal Discrit are summarized in connection with closing mining activity in this area.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013239

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.