Number of the records: 1  

Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí

 1. 1.
  0106035 - USMH-B 20040048 RIV CZ cze J - Journal Article
  Medek, Jiří - Weishauptová, Zuzana
  Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí.
  [Contribution to the coal self-ignition prediction.]
  Uhlí, rudy, geologický průzkum. č. 4 (2004), s. 17-19. ISSN 1210-7697
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2067107
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : coal self-ignition * methods of prediction * sense of laboratory test
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  S ohledem na obtížnost objasnit samovznícení uhlí na teoretickém základě přesunul se zájem na predikci sklonu uhlí k samovznícení. K vypovídací schopnosti Olpiňského a adiabatické metody je třeba zaujmout kritické stanovisko.

  Regarding difficulty of theoretical clarification of coal self-ignition an interest has been focused on prediction of tendency of coal self-ignition. Olpiňski's method and adiabatic method need to be critically assessed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013218

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.