Number of the records: 1  

Lifetime on carriers and seebeck coefficient in semiconductors

 1. 1.
  0105958 - URE-Y 20040113 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Vacková, S. - Gorodynskyy, Vladyslav - Žďánský, Karel - Vacek, K. - Kozak, Halina
  Lifetime on carriers and seebeck coefficient in semiconductors.
  [Doba života nosičů náboje a Seebeckův koeficient v polovodičích.]
  Proceedings of WORKSHOP 2004. Vol. A. Prague: Czech Technical University, 2004, s. 122-123. CTU Reports, Vol.8, Sp.Issue. ISBN 80-01-02945-X.
  [Workshop 2004. Praha (CZ), 22.03.2004-26.03.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
  Keywords : photoconductivity * carrier lifetime * Seebeck effect
  Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation

  The lifetime of carriers represents an important parameter of radiation detectors which is characteristic for them. Usually the current experimental technique for their measurement makes use of different experimental methods, as photoconductivity. Very often the product of mobility and lifetime is introduced as a criterion for the semiconductor suitability of radiation detection.

  Doba života nosičů náboje je důležitým parametrem radiačních detektorů, která je pro ně charakteristická. Mezi různé metodiky měření této veličiny patří obyčejně používaná metodika měření fotovodivosti. Součin pohyblivosti a doby života je známý jako kritérium vhodnosti polovodičů pro detektory záření.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013144

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.