Number of the records: 1  

Absorption, photoluminescence and Raman spectra of some sulfide and telluride/halide glasses

 1. 1.
  0105954 - URE-Y 20040106 RIV SK eng J - Journal Article
  Trnovcová, V. - Škubla, A. - Kadlečíková, M. - Greguš, J. - Ožvoldová, M. - Zavadil, Jiří - Ležal, Dimitrij
  Absorption, photoluminescence and Raman spectra of some sulfide and telluride/halide glasses.
  [Absorbční, fotoluminiscenční a ramanova spektra vybraných sulfidových a telurido/halidových skel.]
  Materiálové inžinierstvo - Materials Engineering. Roč. 11, č. 1 (2004), s. 21-28. ISSN 1335-0803
  R&D Projects: GA ČR GA104/02/0799; GA ČR GA104/99/0342
  Grant - others:VEGA(SK) 1/7629/02; VEGA(SK) 1/8309/01
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2067918; CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : chalcogenide glasses * photoluminescence * Raman spectra * rare earth metals
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Absorption, photoluminescence and Raman spectra of sulphide and tellurite-halide glasses doped with Pr3+ ions in various concentrations and chemical forms are presented. The results are discussed from the point of view of the microstructure, of the fiber drawing ability and of the amplifying schemes.

  Jsou presentovány absorbční, fotoluminescenční a Ramanovy spektra sulfidových a telurodo-halidových skel dotovaných Pr v závislosti na koncentraci Pr a použité chemické formy. Výsledky jsou diskutovány z hlediska mikrostruktury skel, vhodnosti tažení vláken a zesilovacích vlastností.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013142

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.