Number of the records: 1  

Temperature effects on excited oscillator systems in living cells

 1. 1.
  0105918 - URE-Y 20040075 RIV IT eng J - Journal Article
  Šrobár, Fedor
  Temperature effects on excited oscillator systems in living cells.
  [Účinky teploty na systémy excitovaných oscilátorů v živých buňkách.]
  Laser and Technology. Roč. 13, Supplement (2003), s. 25-28. ISSN 1121-0656.
  [Weak Photon Emission from Living Tissues. Ljubljana, 25.04.2003-26.04.2003]
  R&D Projects: GA MŠMT OC 281.001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2067918
  Keywords : bioelectric phenomena * nonlinear systems
  Subject RIV: BO - Biophysics

  The Fröhlich system of coupled nonlinear oscillators models sources of electromagnetic emission within the living cells. We studied influence of increasing temperature on population levels of these oscillators. The temperature interval (15 to 30o C) was chosen to match experiments with synchronized cultures of Saccharomyces cerevisiae that are heated from inhibiting to division-inducing condition. The changes were found to be quite modest compared with vigorous cellular activity provoked by heating.

  Fröhlichův systém vázaných nelineárních oscilátorů je modelem zdrojů elektromagnetického záření v živých buňkách. Byl studován vliv zvyšování teploty na kvantovou úroveň obsazení těchto oscilátorů. Teplotní interval (15 až 30o C) byl zvolen tak, aby odpovídal experimentům se synchronizovanými kulturami Saccharomyces cerevisiae které jsou zahřátím uvedeny do stavu, který podporuje dělení buněk. Bylo zjištěno, že změny jsou malé v porovnání s výraznou aktivitou buněk, vyvolanou tímto zahřátím.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013106

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.