Number of the records: 1  

Overview on some nuclear coherent motion experiments

 1. 1.
  0105915 - URE-Y 20040115 RIV SI eng C - Conference Paper (international conference)
  Pokorný, Jiří
  Overview on some nuclear coherent motion experiments.
  [Přehled některých experimentálních měření koherentního pohybu jader.]
  Weak Photon Emission from Living Tissues. Grosuplje: Institute of Physical Biology, 2004 - (Berden-Zrimec, M.; Zrimec, A.; Drobne, D.; Milani, M.), s. 36-39. ISBN 961-238-333-2.
  [Weak Photon Emission from Living Tissues /2./. Preddvor (SI), 23.03.2004-25.03.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT OC 281.001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2067918
  Keywords : bioelectric phenomena * biophysics * electromagnetic fields
  Subject RIV: BO - Biophysics

  Overview of published experimental investigation of coherent vibration motion in living matter using femtosecond laser spectroscopy is presented. Coherent vibration motion conserving phase on the time scale of about 1ps may be a general property of proteins and their fundamental feature.

  Uvádí se přehled publikovaných experimentálních prací popisujících koherentní vibrační pohyb v živé hmotě měřený femtosekundovou laserovou spektroskopií. Koherentní vibrační pohyb zachovávající fázi v časovém rozmezí asi 1ps může být obecnou vlastností proteinů a jejich základním rysem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013103

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.