Number of the records: 1  

Some properties of very thin Bi.sub.2./sub.Te.sub.3./sub. layers prepared by laser ablation

 1. 1.
  0105870 - URE-Y 20040035 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Zeipl, Radek - Pavelka, Martin - Jelínek, Miroslav - Chval, Jindřich - Lošťák, P. - Žďánský, Karel - Vaniš, Jan - Karamazov, S. - Vacková, S. - Walachová, Jarmila
  Some properties of very thin Bi2Te3 layers prepared by laser ablation.
  [Některé vlastnosti velmi tenkých Bi2Te3 vrstev připravených laserovou ablací.]
  Proceedings 6th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies - EXMATEC'2002. Weinheim: WileyVCH Verlag, 2003 - (Stutzmann, M.), s. 867-871. Physica Status Solidi, Conferences, 0.3.2003. ISBN 3-527-40436-8.
  [EXMATEC 2002 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /6./. Budapest (HU), 26.05.2002-29.05.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA202/02/0098
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2067918
  Keywords : field emission electron microscopy * thermoelectric devices
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  The 60nm thick layers of Bi2Te3 were prepared by laser ablation in vacuum using the KrF excimer laser. The energy of laser varied from 300 mJ - 680 mJ and the laser energy density from 2 J/cm2 - 10 J/cm2. The substrate temperature varied for different depositions in the inteup.val 20oC - 480oC. The influence of preparation conditions on Hall mobility, concentration of charged carriers and conductivity at room temperature is presented. Information about morphology and composition of prepared layers is given.

  Pomocí laserové ablace s užitím KrF excimerového laseru byly ve vakuu připraveny 60nm tlusté vrstvy Bi 2Te3. Energie laseru se měnila v rozsahu 300mJ-680mJ a hustota energie laserového svazku 2J/cm2–10J/cm2. Teplota substrátu se pro různé vzorky měnila v intervalu 20-480°C. Vliv depozičních podmínek na Hallovu pohyblivost, koncentraci nosičů a vodivost při pokojové teplotě je prezentována. Rovněž tak informace o morfologii a složení připravených vrstev.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013058

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.