Number of the records: 1  

Determination of physicochemical and optical parameters of xerogel layers for chemical sensing

 1. 1.
  0105838 - URE-Y 20040153 RIV RO eng J - Journal Article
  Matějec, Vlastimil - Mrázek, Jan - Chomát, Miroslav - Skokánková, Jana - Raileanu, M. - Zaharescu, M.
  Determination of physicochemical and optical parameters of xerogel layers for chemical sensing.
  [Určení fyzikálně-chemických a optických vlastností xerogelových vrstev pro chemickou detekci.]
  Annals of West University of Timisoara. Roč. 12,3 P.IVSup.(2003), s. 1545-1554. ISSN 1224-9513.
  [Physical Chemistry Conference ROMPHYSCHEM /11./. Timisoara, 02.09.2003-05.09.2003]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/02/0779; GA AV ČR(CZ) KSK2067107
  Keywords : chemical sensors * sol-gel processing * aerogels * gases
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  The paper deals with performance of xerogel bulks and layers for the development of chemical sensors. It concentrates on optical sensors and show the importance of physicochemical properties of xerogel detection materials for the sensor development. This importance is shown on examples of several types of optical sensors for pH detection, detection of hydrocarbon vapors etc. In these sensors their sensing characteristics are related to properties of xerogel materials used in detection sites of these sensors.

  Příspěvek se zabývá možností využití xerogelových objemových materiálů a vrstev pro vývoj chemických senzorů. Soustřeďuje se na optické senzory a ukazuje na význam fyzikálně-chemických vlastností xerogelových materiálů pro vývoj těchto senzorů. Vliv těchto vlastností je ukázán na příkladech několika typů optických senzorů pro měření pH, detekci uhlovodíků atp. Je ukázáno, že detekční vlastnosti těchto senzorů jsou závislé na vlastnostech xerogelových materiálů použitých v jejich detekčních místech.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013026

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.