Number of the records: 1  

Polymeric anticancer drugs with pH-controlled activation

 1. 1.
  0105810 - UMCH-V 20043381 RIV NL eng J - Journal Article
  Ulbrich, Karel - Šubr, Vladimír
  Polymeric anticancer drugs with pH-controlled activation.
  [Polymerní protirakovinná léčiva s pH řízenou aktivací.]
  Advanced Drug Delivery Reviews. Roč. 56, č. 7 (2004), s. 1023-1050. ISSN 0169-409X. E-ISSN 1872-8294
  R&D Projects: GA ČR GA305/02/1425; GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : drug delivery * drug release * drug targeting
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 7.763, year: 2004

  This paper reviews advances in development and study of properties of various acid-sensitive macromolecular drug delivery systems, from simple polymer-drug conjugates to site-specific antibody-targeted polymer-drug conjugates.

  Tento článek shrnuje pokroky při studiu vlastností různých pH senzitivních makromolekulárních systémů pro dopravu léčiv, od jednoduchých konjugátů polymer-léčivo, až po protilátkami směrované polymerní konjugáty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000205

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.