Number of the records: 1  

FTIR spectroscopic and conductivity study of the thermal degradation of polyaniline films

 1. 1.
  0105805 - UMCH-V 20043376 RIV NL eng J - Journal Article
  Trchová, Miroslava - Šeděnková, Ivana - Tobolková, E. - Stejskal, Jaroslav
  FTIR spectroscopic and conductivity study of the thermal degradation of polyaniline films.
  [FTIR spektroskopická a vodivostní studie tepelné degradace polyanilinových filmů.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 86, č. 1 (2004), s. 179-185. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050313; GA ČR GA202/02/0698
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polyaniline * conducting polymer * thin films
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.685, year: 2004

  The thermal degradation of polyaniline films polymerized in situ on silicon windows, and protonated with hydrochloric, sulfuric, or phosphoric acid, has been studied by FTIR spectroscopy. The conductivity decrease and spectral shifts induced by thermal ageing at 150 °C have been examined and are discussed in terms of deprotonation. Other chemical changes and the nature of the structural modifications introduced during thermal treatment have been interpreted using FTIR spectroscopy.

  Teplotní degradace polyanilinových filmů polymerizovaných in situ na křemíkových okénkách a protonovaných kyselinou chlorovodíkovou, sírovou a fosforečnou byla studována pomocí FTIR spektroskopie. Byl studován a diskutován pokles vodivosti a spektrální posuny vlivem teplotního působení při 150 °C v souvislosti s deprotonací vzorků. Další chemické změny a podstata strukturních modifikací způsobené během teplotního působení byly interpretovány pomocí FTIR spektroskopie.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012998

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.