Number of the records: 1  

Microscopic study of ultra-thin gold layers on polyethyleneterephthalate

 1. 1.
  0105801 - UMCH-V 20043372 RIV GB eng J - Journal Article
  Švorčík, V. - Rybka, V. - Maryška, M. - Špírková, Milena - Zehentner, J. - Hnatowicz, Vladimír
  Microscopic study of ultra-thin gold layers on polyethyleneterephthalate.
  [Mikroskopické studium ultratenkých zlatých vrstev na polyethylentereftalátu.]
  European Polymer Journal. Roč. 40, č. 1 (2004), s. 211-217. ISSN 0014-3057. E-ISSN 1873-1945
  R&D Projects: GA ČR GA102/01/1324; GA ČR GA203/01/0735
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polyethyleneterephthalate * gold * sputtering
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.419, year: 2004

  Continuous and discontinuous gold layers sputtered on polyethyleneterephthalate were characterized using atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and by reflection of microwave radiation. Both the AFM and SEM techniques confirmed that in the course of the gold deposition the initially small gold clusters grow and finally associate in a continuous layer.

  Kontinuální a diskontinuální zlaté vrstvy naprášené na polyethylentereftalátu byly charakterizovány pomocí mikroskopie atomových sil (AFM) , rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a odrazem mikrovlnného záření. AFM a SEM experimenty potvrdily, že v průběhu depozice původně malé shluky zlata postupně rostou, finálně pak vytvářejí souvislou vrstvu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000201

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.