Number of the records: 1  

Towards fabrication of nanocomposites with strong optical resonances: silver nanoparticle - biomolecule systems

 1. 1.
  0105795 - UMCH-V 20043366 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Vlčková, B. - Šišková, K. - Sládková, M. - Šloufová, Ivana - Šmejkal, P. - Šlouf, Miroslav - Mojzeš, P.
  Towards fabrication of nanocomposites with strong optical resonances: silver nanoparticle - biomolecule systems.
  [Příprava nanokompozitů se silnými optickými resonancemi: systémy typu Ag-nanočástice - biomolekula.]
  Proceedings. New Orleans: International Community for Composites Engineering and College of Engineering, University of New Orleans, 2004, s. 765-766.
  [International Conference on Composites-Nano Engineering /11./. Hilton-Head Island, South Carolina (US), 08.08.2004-14.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/0688
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : Ag nanoparticle * adsorbed ions * optical resonances
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  In this contribution, we probe the role of modification of Ag nanoparticle surface by adsorbed ions (namely chlorides and sulphates) in fabrication of nanoparticle assemblies with very strong, localized optical resonances as well as in generation of new adsorption sites available on Ag nanoparticle surface.

  V této práci jsme zkoumali vliv modifikace povrchu stříbrných nanočástic prostřednictvím adsorbovaných iontů (chloridů a síranů) na přípravu systémů typu Ag-nanočástice - biomolekula, které se vyznačují velmi silnými, lokalizovanými optickými resonancemi. Předmětem výzkumu byl rovněž vznik nových míst pro absorpci biomolekul na povrchu Ag-nanočástic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012993

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.