Number of the records: 1  

Mechanism of reactive compatibilization of a blend of recycled LDPE/HIPS using a co-additive system EPDM/SB/aromatic diamine

 1. 1.
  0105746 - UMCH-V 20043316 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Pospíšil, Jan - Fortelný, Ivan - Michálková, Danuše - Kruliš, Zdeněk - Šlouf, Miroslav
  Mechanism of reactive compatibilization of a blend of recycled LDPE/HIPS using a co-additive system EPDM/SB/aromatic diamine.
  [Mechanismus reaktivní kompatibilizace směsi recyklovaného LDPE s HIPSem a ko-aditivním systémem EPDM/SB/aromatický diamin.]
  Modest 3. Lyon: University of Claude Bernard, 2004, ---.
  [International Conference on Modification, Degradation, Stabilization Conference /3./. Lyon (FR), 29.08.2004-02.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/1248; GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : phenylene diamine * pre-aged LDPE * recycled LDPE
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Mechanism of the surprising effect of aromatic diamine additive on fineness of the structure of blends of pre-oxidized LDPE with HIPS was explained.

  Byl vysvětlen mechanismus překvapivého vlivu přísady aromatického diaminu na jemnost struktury směsí předoxidovaného LDPE s HIPSem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012949

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.