Number of the records: 1  

Bimetallic (Ag)Au nanoparticles prepared by the seed growth method: two- dimensional assembling, characterization by energy dispersive X-ray analysis, X-ray photoelectron spectroscopy, and surface enhanced Raman spectroscopy, and proposed mechanism of growth

 1. 1.
  0105740 - UMCH-V 20043310 RIV US eng J - Journal Article
  Šloufová, Ivana - Vlčková, B. - Bastl, Zdeněk - Hasslett, T.
  Bimetallic (Ag)Au nanoparticles prepared by the seed growth method: two- dimensional assembling, characterization by energy dispersive X-ray analysis, X-ray photoelectron spectroscopy, and surface enhanced Raman spectroscopy, and proposed mechanism of growth.
  [Bimetalické (Ag)Au nanočástice připravené metodou narůstání (seed-growth method): 2D-uspořádávání, charakterizace pomocí energiově disperzní analýzy paprsků X (EDS), fotoelektronové spektroskopie paprsků X (XPS) a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS).]
  Langmuir. Roč. 20, č. 8 (2004), s. 3407-3415. ISSN 0743-7463
  R&D Projects: GA ČR GA203/01/1013; GA ČR GP203/02/P028
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913; CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : catalytic properties * Au nanoparticles * UV-irradiation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 3.295, year: 2004

  Layered core-shell bimetallic silver-gold nanoparticles were prepared by overdeposition of Au over Ag seeds by the seed-growth method using tetrachloroauric acid, with hydroxylamine hydrochloride as the reductant. The effects of pH, reduction rate, and seeding conditions on the morphology and surface plasmon extinction of the bimetallic nanoparticles were investigated.

  Vrstvené bimetalické částice typu jádro-obal byly připraveny překrytím stříbrných nanočástic zlatem. Byla použita technika postupného narůstání částic (seed-growth) pomocí redukce kyselinou tetrachlorozlatitou a chloridem hydroxylamonia. Byly prozkoumány vlivy pH, rychlosti redukce a podmínek přípravy na morfologii a extinkci povrchového plasmonu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000191

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.