Number of the records: 1  

Current Developments in Solid State NMR Spectroscopy

 1. 1.
  0105729 - UMCH-V 20043299 RIV AT eng M - Monography Chapter
  Brus, Jiří - Petříčková, H. - Dybal, Jiří
  Potential and limitations of 2D 1H-1H spin-exchange CRAMPS experiments to characterize structures of organic solids.
  [Možnosti a omezení 2D 1H-1H spinově-výměnných CRAMPS experimentů při určování struktury organických látek v pevném stavu.]
  Current Developments in Solid State NMR Spectroscopy. Wien: Springer Verlag, 2003 - (Müller, N.; Madhu, P.), s. 129-130. Monatshefte für Chemie, 133, 12. ISBN 3-211-83894-5
  R&D Projects: GA AV ČR IAB4050203; GA AV ČR IAA4050208
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : CRAMPS * 2D solid-state NMR * Lee-Goldburg
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  An overview of our recent results concerning the application of 2D CRAMPS experiments to investigate a wide range of materials is presented. The abilities of the 2D 1H-1H spin-exchange technique to characterize the structure of organic solids as well as the limitations resulting from segmental mobility and from undesired coherence transfer are discussed.

  Je prezentován přehled našich nedávných výsledků získaných při výzkumu struktury řady materiálů užitím 2D CRAMPS experimentů. Jsou diskutovány možnosti a omezení 2D 1H-1H spinově-výměnných technik při určování struktury organických látek v pevném stavu, které vyplývají z rozdílné segmentální pohyblivosti různých částí molekul.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012936

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.