Number of the records: 1  

Polysilylenes - functionalized materials for photorefractivity

 1. 1.
  0105722 - UMCH-V 20043292 RIV US eng J - Journal Article
  Nešpůrek, Stanislav - Sworakowski, J. - Kajzar, F. - Combellas, C.
  Polysilylenes - functionalized materials for photorefractivity.
  [Polysilyleny - funkční materiály pro fotorefraktivitu.]
  Nonlinear Optics, Quantum Optics. Roč. 31, 1-4 (2004), s. 231-253. ISSN 1543-0537.
  [NATO Advanced Research Workshop on Smart and Functional Organic Materials. Bucharest, 10.06.2003-14.06.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA202/01/0518; GA MŠMT OC D14.30
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polysilylenes * photorefractivity * charge generation
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  Polysilylenes seem to be suitable materials for use as photorefractive media, due to an efficient charge carrier photogeneration and reasonably high charge carrier mobilities in these polymers. Of particular interest are polysilylenes containing polar chromophores, whose presence results in creation of a new type of dipolar traps in their vicinity which influence the formation of internal electric field.

  Polysilyleny se jeví jako vhodné materially pro fotorefraktivní media vzhledem k účinné fotogeneraci nosičů náboje a jejich poměrně vysoké pohyblivosti. Zvláště zajímavé jsou polysilyleny obsahující polární chromofory v jejichž blízkosti vznikají nové typy polárních pastí, které ovlivňují vznik vnitřního elektrického pole.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012933

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.