Number of the records: 1  

Effect of styrene units in latices of acrylate copolymers with structured particles on the thickening with associative thickeners

 1. 1.
  0105721 - UMCH-V 20043291 RIV NL eng J - Journal Article
  Quadrat, Otakar - Horský, Jiří - Šňupárek, J.
  Effect of styrene units in latices of acrylate copolymers with structured particles on the thickening with associative thickeners.
  [Vliv styrenových jednotek v latexech akrylátových kopolymerů se strukturovanými částicemi na zahušťování asociativními zahušťovadly.]
  Progress in Organic Coatings. Roč. 50, č. 3 (2004), s. 166-171. ISSN 0300-9440. E-ISSN 1873-331X
  R&D Projects: GA ČR GA104/02/1360
  Keywords : latices with structured particles; * acrylic copolymers containing styrene groups * thickening;
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.214, year: 2004

  Thickening of structured acrylate latices of butyl acrylate/styrene/2-hydroxyethyl methacrylate/acrylic acid copolymer showed that association of the thickener based on hydrophobically modified ethoxylated polyurethane with the latex particles was considerably affected by hydrophobicity of the particle shell surface, controlled by various content of styrene units in the copolymer.

  Zahušťování strukturovaných akrylátových latexů z kopolymerů butyl akrylátu, styrenu, 2-hydroxyethyl methakrylátu a akrylové kyseliny ukázalo, že asociace zahušťovadla založeného na hydrofobně modifikovaných ethoxylovaných polyuretanech s částicemi latexu byla značně ovlivněna hydrofobicitou povrchové vrstvy částice, určované obsahem styrenových jednotek v kopolymeru.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012932

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.