Number of the records: 1  

Polymer-conjugated bovine pancreatic and seminal ribonucleases inhibit growth of human tumors in nude mice

 1. 1.
  0105719 - UMCH-V 20043289 RIV NL eng J - Journal Article
  Poučková, P. - Zadinová, M. - Hloušková, D. - Strohalm, Jiří - Plocová, Daniela - Špunda, M. - Olejár, T. - Zitko, M. - Matoušek, Josef - Ulbrich, Karel - Souček, J.
  Polymer-conjugated bovine pancreatic and seminal ribonucleases inhibit growth of human tumors in nude mice.
  [Polymerní konjugáty hovězí pankreatické a seminální ribonukleasy inhibují růst lidských nádorů u athymických myší.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 95, č. 1 (2004), s. 83-92. ISSN 0168-3659. E-ISSN 1873-4995
  R&D Projects: GA ČR GV307/96/K226; GA ČR GA523/01/0114; GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913; CEZ:AV0Z5045916
  Keywords : RNase A * BS-RNase * polymer conjugates
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 3.297, year: 2004

  The hydrophilic poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] (PHPMA) was used for RNase A or BS-RNase modification to prevent their degradation in bloodstream or fast elimination. Two PHPMA chains (classic and star-like) were synthesized and their conjugates with both enzymes were tested on the CD-1 nude mice bearing various human tumors.

  Hydrofilní poly[N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid] byl použit pro modifikaci RNaseA a BS RNase, aby se zabránilo jejich degradaci v krevním řečišti a jejich rychlému vyloučení. Byly syntetizovány dva PHPMA řetězce (klasický a hvězdicovitý) a jejich konjugáty s oběma enzymy byly testovány na CD-1 myších s různými lidskými nádory.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012930

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.