Number of the records: 1  

Environmental and micro-environmental influences affecting the performance of polymer stabilizers

 1. 1.
  0105710 - UMCH-V 20043280 RIV GB eng J - Journal Article
  Pospíšil, Jan - Pilař, Jan - Marek, Antonín - Billingham, N. C. - Horák, Zdeněk - Nešpůrek, Stanislav
  Environmental and micro-environmental influences affecting the performance of polymer stabilizers.
  [Vliv prostředí a mikroprostředí na účinnost stabilizátorů v polymerech.]
  Polymers & Polymer Composites. Roč. 12, č. 2 (2004), s. 111-117. ISSN 0967-3911. E-ISSN 1478-2391
  R&D Projects: GA MŠMT ME 543; GA ČR GA203/02/1243; GA AV ČR IBS4050008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polymer stabilisers * testing * performance
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.441, year: 2004

  To protect comodity and engineering polymers against processing degradation and long-term heat aging application of antioxidants is mandatory. Harshness of accelerating testing of antioxidants may influence their performance; therefore testing methods are critically overviewed.

  Použití antioxidantů je nutné jako ochrana komoditních a inženýrských polymerů proti zpracovatelské degradaci a dlouhodobému termickému stárnutí. Náročnost urychleného testování může ovlivnit účinnost antioxidantů. Testovací metody byly přehledně zpracovány.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012921

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.