Number of the records: 1  

Heterogeneous blends of recycled poly(ethylene terephthalate) with impact modifiers: Phase structure and tensile creep

 1. 1.
  0105706 - UMCH-V 20043276 RIV GB eng J - Journal Article
  Pegoretti, A. - Kolařík, Jan - Gottardi, G. - Penati, A.
  Heterogeneous blends of recycled poly(ethylene terephthalate) with impact modifiers: Phase structure and tensile creep.
  [Heterogenní směsi recyklovaného polyetyléntereftalátu s modifikátory houževnatosti: fázová struktura a creep v tahu.]
  Polymer International. Roč. 53, č. 7 (2004), s. 984-994. ISSN 0959-8103. E-ISSN 1097-0126
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050105
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polymer blends * poly(ethylene terephthalate) * impact modifiers
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.125, year: 2004

  Rubbery impact modifiers (IM) form particles which are evenly dispersed in the PET matrix. The compliance of PET/IM blends grows with the IM content and its time-dependence becomes more visible; the recovery following the creep has proved the complete reversibility of the previous deformation. A simple format is proposed, which provides a plausible prediction of the creep behaviour of PET with dispersed impact modifiers.

  Elastomerní modifikátory houževnatosti (IM) tvoří částice, které jsou rovnoměrně dispergovány v matrici PET. Poddajnost směsí PET/IM roste s obsahem IM a její časová závislost se stává výraznější; zotavení po creepu prokázalo úplnou vratnost předchozí deformace. Bylo navrženo jednoduché schéma, které poskytuje uspokojivou předpověď creepového chování PET s dispergovanými modifikátory houževnatosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000184

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.