Number of the records: 1  

Recycled poly(ethylene terephthalate)/layered silicate nanocomposites: Morphology and tensile mechanical properties

 1. 1.
  0105705 - UMCH-V 20043275 RIV NL eng J - Journal Article
  Pegoretti, A. - Kolařík, Jan - Peroni, C. - Migliaresi, C.
  Recycled poly(ethylene terephthalate)/layered silicate nanocomposites: Morphology and tensile mechanical properties.
  [Nanokompozity polyetyléntereftalát/vrstevnatý silikát: morfologie a mechanické vlastnosti.]
  Polymer. Roč. 45, č. 8 (2004), s. 2751-2759. ISSN 0032-3861. E-ISSN 1873-2291
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050105
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : recycling * poly(ethylene terephthalate) * nanocomposites
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 2.433, year: 2004

  Various amounts (1, 3 and 5 wt%) of a non-modified natural montmorillonite clay (Cloisite Na+) or of an ion-exchanged clay modified with quaternary ammonium salt (Cloisite 25A) were dispersed in a recycled poly(ethylene terephthalate) matrix (rPET) by a melt intercalation process. Microphotographs of composite fracture surfaces bring evidence that particles of Cloisite 25A are much better dispersed in the rPET matrix than those of Cloisite Na+.

  Různá množství (1, 3 a 5 vahových %) nemodifikovaného přírodního montmorillonitu (Cloisite N+) nebo montmorillonitu modifikovaného kvarterní amoniovou solí (Cloisite 25A) byla dispergována v matrici recyklovaného polyetyléntereftalátu (rPET) pomocí mísení v tavenině. Mikrofotografie lomových ploch kompozitů svědčí o tom, že částice Cloisitu 25A jsou mnohem lépe dispergovány v matrici rPET než částice Cloisitu Na+, což významně zlepšuje mechanické vlastnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000183

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.