Number of the records: 1  

Measurement of relative dose distributions in stereotactic radiosurgery by the polymer-gel dosimeter

 1. 1.
  0105697 - UMCH-V 20043267 RIV CH eng J - Journal Article
  Novotný ml., J. - Spěváček, V. - Hrbáček, J. - Judas, L. - Novotný, J. - Dvořák, P. - Tlacháčová, D. - Schmitt, M. - Tintěra, J. - Vymazal, J. - Čechák, T. - Michálek, Jiří - Přádný, Martin - Liščák, R.
  Measurement of relative dose distributions in stereotactic radiosurgery by the polymer-gel dosimeter.
  [Měření relativních dávkových distribucí ve stereotaktické radiochirurgii pomocí polymerních gelových dozimetrů.]
  Radiosurgery. Roč. 5, - (2004), s. 225-235. ISSN 1024-2651.
  [International Stereotactic Radiosurgery Society Meeting /6./. Kyoto, 22.06.2003-26.06.2003]
  R&D Projects: GA MZd NC7460
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : stereotactic radiosurgery * polymer-gel dosimeter
  Subject RIV: FD - Oncology ; Hematology

  The purpose of this study was to evaluate relative dose distributions in six various treatment plans (acoustic schwannoma, pituitary adenoma, meningioma, metastasis, uveal melanoma and glaucoma) in the Leksell gamma knife stereotactic radiosurgery procedure by polymer-gel dosimeter. The presented experiment allowed a check of the entire stereotactic procedure including target stereotactic localization on MRI, treatment planning and irradiation.

  Cílem této studie bylo pomocí polymerního gelového dosimetru vyhodnotit relativní dávkové distribuce v šesti různých ozařovacích plánech (vestibulární schwannom, adenom hypofýzy, meningiom, metastáze, uveální melanom a glaukom) pro stereotaktickou radiochirurgii pomocí Leksellova gama nože. V publikaci uváděné pokusy dovolily sledovat ucelený stereotaktický proces od ozařovacích plánů přes ozáření po cílovou stereotaktickou lokalizaci na magnetické rezonanci.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012913

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.