Number of the records: 1  

Influence of compatibilizer type, polypropylene molecular weight and blending sequence on montmorillonite exfoliation in nanocomposites

 1. 1.
  0105695 - UMCH-V 20043265 RIV PL eng J - Journal Article
  Morawiec, J. - Pawlak, A. - Šlouf, Miroslav - Galeski, A. - Piorkowska, E.
  Influence of compatibilizer type, polypropylene molecular weight and blending sequence on montmorillonite exfoliation in nanocomposites.
  [Vliv kompatibilizátoru, molární hmotnosti polypropylenu a postupu při míšení na exfoliaci montmorilonitu v polypropylenových nanokompozitech.]
  Polimery. Roč. 49, č. 1 (2004), s. 52-55. ISSN 0032-2725. E-ISSN 0032-2725
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : nanocomposites * polypropylene * montmorillonite
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.676, year: 2004

  Montmorillonite exfoliation in polymer matrix is a crucial factor for obtaining a material with improved barrier properties, reduced flammability, higher elastic modulus and tensile strength. One way how to obtain polypropylene based nanocomposite with montmorillonite application of compatibilizers, for example maleic anhydride or acrylic acid grafted polypropylene. The effects of blending sequence, polypropylene molecular weight, and properties of a compatibilizer on exfoliation of montmorillonite were studied.

  Exfoliace montmorilonitu v polymerní matrici klíčovým způsobem ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti výsledného materiálu, jako je hořlavost, barierové vlastnosti, elastický modul a pevnost. Jedním z možných způsobů, jak dospět k polypropylenovému nanokompozitu s montmorilonitem je použití kompatibilizátorů, např. anhydridu kyseliny maleinové nebo polypropylenu s naroubovanou akrylovou kyselinou. V této práci byl studován vliv postupu při míšení, molární hmotnosti polypropylenu a typu kompatibilizátoru na exfoliaci montmorilonitu v polypropylenové matrici.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012912

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.