Number of the records: 1  

Diffusion of molecules confined in semipenetrable nanoscale carriers probed by pulsed field gradient NMR

 1. 1.
  0105683 - UMCH-V 20043253 RIV US eng J - Journal Article
  Kříž, Jaroslav
  Diffusion of molecules confined in semipenetrable nanoscale carriers probed by pulsed field gradient NMR.
  [Difuse molekul uzavřených v částečně propustných nano-nosičích měřená pomocí NMR s pulsními gradienty pole.]
  Langmuir. Roč. 20, č. 22 (2004), s. 9560-9564. ISSN 0743-7463
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : PFG NMR * restricted diffusion * controlled release
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 3.295, year: 2004

  An experimentally proved theoretical model of PFG NMR diffusion measurements on low-molecular-weight substances trapped in mobile nanoscale carriers is given. The model can be used e.g. in checking a controlled release of drugs from polymer micelles, vesicles and other analogous carriers.

  Je předložen experimentálně ověřený teoretický model měření PFG NMR nízkomolekulárních látek zachycených v mobilních nano-nosičích. Model může být použit např. v kontrole řízeného uvolňování léčiv z polymerních micel, vesiklů a jiných analogických nosičů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000173

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.