Number of the records: 1  

Characterization of Er : LiNbO3 and APE : Er : LiNbO3 by RBS-channeling and XRD techniques

 1. 1.
  0105580 - UJF-V 20043122 RIV GB eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Groetzschel, F. - Eichhorn, F. - Nekvindová, P. - Špirková, J.
  Characterization of Er : LiNbO3 and APE : Er : LiNbO3 by RBS-channeling and XRD techniques.
  [Charakterizace Er : LiNbO3 a Er : LiNbO3 upraveného protonovou výměnou metodou RBS-channeling a metodou difrakce rentgenových paprsků.]
  Surface and Interface Analysis. Roč. 36, č. 8 (2004), s. 949-951. ISSN 0142-2421. E-ISSN 1096-9918
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : LiNbO3 * RBS-channeling study * APE treatment
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.209, year: 2004

  The samples of erbium-doped lithium niobate (Er:LiNbO3) were prepared by the standard Czochralski method and treated by the annealed proton exchange (APE) procedure to create a planar waveguide for further optical application. The positions of Er atoms in the crystal lattice of pristine and APE treated Er:LiNbO3 samples were studied by the Rutherford backscattering spectrometry (RBS)-channeling method. The Er3+ ion positions in the pristine and the APE treated Er:LiNbO3 samples are compared. X-ray diffraction (XRD) was used to determine the damage to the crystal structure caused by the APE treatment. It was found that the APE treatment leads to significant crystal structure damage and to shifts of the Er3+ ions from their positions in the pristine crystal

  Niobičnan lithný dopovaný Er3+ byl studován metodou kanálování nabitých částic v monokrystalické struktuře - RBS-channeling a metodou difrakce rentgenových paprsků XRD pro zjištění změn vnitřního napětí popř. mřížkové konstanty. Dopované struktury byly dále upravovány protonovou výměnou za účelem vytvoření vlnovodné struktury. Optické vlastnosti těchto materiálů mohou být úzce korelovány s polohou laserově aktivních dopantů v krystalické mřížce v původní struktuře niobičnanu lithného a struktuře upravené protonovou výměnou. Metodou RBS-channeling byla určena poloha dopantu Er3+ a srovnána s polohou dopantu ve vzorcích upravených protonovou výměnou. Protonová výměna vede k modifikaci krystalické mřížky niobičnanu lithného, jak bylo potvrzeno metodami RBS-channeling a XRD, konkrétně dojde ke zvětšení buňky krystalické mřížky podél os x a y. Poloha dopantu se změní vlivem této modifikace ve srovnání s původní polohou v neupravené krystalické struktuře.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012817

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.