Number of the records: 1  

Effect of degradation of surfactant solutions by age on rheological properties and drag reducing effectiveness

 1. 1.
  0105563 - UH-J 20043065 RIV KP eng C - Conference Paper (international conference)
  Myška, Jiří - Štern, Petr - Mík, Václav - Šesták, J.
  Effect of degradation of surfactant solutions by age on rheological properties and drag reducing effectiveness.
  [Vliv stáří roztoků surfaktantů na jejich reologické vlastnosti a účinnost snižování tření.]
  Proceedings of the XIVth international congress on rheology. Soul: The Korean Society of Rheology, 2004 - (Lee, J.; Lee, S.), nestr. ISBN 89-950057-5-0.
  [International congress on rheology /14./. Soul (KP), 22.08.2004-27.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/03/0585; GA AV ČR IAA2060204; GA AV ČR KSK2067107
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : drag reduction * rheological properties * surfactants
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Friction losses in a turbulent flow of water can be substantially decreased by addition of some surfactants. The drag reduction effectiveness depends on the structure of the surfactant, temperature, and the velocity range of the drag reduction is much affected by the surfactant concentration and also by the age of the solution

  Třecí ztráty při turbulentním toku vody mohou být podstatně sníženy přísadou některých surfaktantů. Účinnost závisí na jejich struktuře a na teplotě. Koncentrace a stáří roztoků ovlivňují rozsah rychlostí v trubici, při kterých ke snížení ztrát dochází
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012802

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.