Number of the records: 1  

Numerical modelling of free surface flow over two square cylinders

 1. 1.
  0105558 - UH-J 20043043 RIV RU eng C - Conference Paper (international conference)
  Chára, Zdeněk - Hoření, Bohumír - Vlasák, Pavel
  Numerical modelling of free surface flow over two square cylinders.
  [Numerické modelování proudění s volnou hladinou v okolí dvou čtvercových hranolů.]
  Matematičeskije metody v technike i technologijach. Kostroma: Izdatelstvo KGTU, 2004, s. 36-38. ISBN 5-8285-0172-0.
  [Meždunarodnaja naučnaja konferencija Matematičeskije metody v technike i technologijach /17./. Kostroma (RU), 01.06.2004-03.06.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA103/03/0724
  Keywords : numerical modelling * free surface flow * square cylinders
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  The numerical simulation was executed by means of CFD program Fluent 6.0. The flow domain for numerical calculations was 4 m long - 1 m upstream and 3 m downstream the cylinders. The cylinders were of the same size as in the experiment

  Pomocí CFD programu Fluent 6.0 byly provedeny numerické simulace proudění v okolí dvou čtvercových hranolů umístěných na dně kanálu. Výsledky byly porovnány s experimentálními daty. získanými pro stejné geometrické uspořádání. Bylo dosaženo poměrně dobré shody simulace s experimentálními daty
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012797

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.