Number of the records: 1  

Proceedings of the 12th international conference on transport and sedimentation of solid particles

 1. 1.
  0105554 - UH-J 20043041 RIV CZ eng B - Monography
  Vlasák, Pavel - Filip, Petr - Sobota, J. - Vlasák, P. (ed.) - Filip, P. (ed.) - Sobota, J. (ed.)
  Proceedings of the 12th international conference on transport and sedimentation of solid particles.
  [Sborník 12. mezinárodní konference Transport a sedimentace pevných částic.]
  Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2004. 335 s. ISBN 80-239-3465-1
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : transport * sedimentation * solid particles
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  The Proceedings comprise text of 4 keynote lectures and 62 oral contributions dealing with two-phase and multiphase flows, Newtonian and non-Newtonian flows, designing, optimization and operation of hydrotransport and pneumotransport systems, wear and corrosions, pumps and valves, sediment transport in rivers and water reservoirs, hydraulic storage of tailings, sedimentation and thickening, methods and techniques of measurement, instrumentation for laboratory, field and industrial systems

  Sborník obsahuje texty 4 plenárních přednášek a 62 standardních příspěvků zabývajících se prouděním dvou a vícefázových soustav, newtonovských a nenewtonovských kapalin, návrhem, optimalizací a provozem hydraulických a pneumatických dopravních systémů, abrazí a korozí, čerpadly a ventily, transportem sedimentů v řekách a nádržích, hydraulickým ukládáním odpadů, sedimentací a zahušťováním, metodami a technikami měření a přístroji pro laboratorní, terénní a průmyslové měření
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012793

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.