Number of the records: 1  

Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech

 1. 1.
  0105490 - GFU-E 20040062 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kalenda, P. - Skalský, Lumír
  Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech.
  [Verification of the influence of tidal forces on seismicity in the West Bohemia.]
  Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava: ÚGN AV ČR, 2001 - (Kaláb, Z.), s. 128-137. ISBN 80-86407-00-4.
  [Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 03.04.2001-04.04.2001]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : tidal forces * seismicity * West Bohemia
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Prvním krokem k ověření platnosti teorie LURR na předpovídání velkých seismických jevů je ověření vlivu slapových sil na seismickou aktivitu. Teorie LURR je založena na vlivu slapových sil na zlomy. Horninový masív za normálních podmínek nevykazuje rozdíl mezi seismickou činnosti v přitížené a odlehčené fázi slapového cyklu.

  The first step of the verification LURR theory for prediction of main seismic events is verification of influence of tidal forces on the seismic activity. The LURR theory is based on influence of tidal forces on the faults. The massive in normal conditions does not show the difference between the seismic activity in the load and unload phase of the tidal variations.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012733

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.