Number of the records: 1  

Dramaticky vyšší senzitizace k alergenům vnějšího prostředí u pacientů s atopickými projevy v České republice než na Ukrajině

 1. 1.
  0105380 - UMG-J 20043176 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Gusareva, Elena - Havelková, Helena - Belozorov, A. P. - Blažková, Hana - Savvo, A. - Lipoldová, Marie
  Dramaticky vyšší senzitizace k alergenům vnějšího prostředí u pacientů s atopickými projevy v České republice než na Ukrajině.
  [Dramatically Higher Sensitization to Outdoor Plant Allergens in Czech than in Ukrainian Atopic Patients.]
  Alergie., -, - (2004), s. 1. ISSN 1212-687X.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /21./. Brno (CZ), 03.11.2004-06.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA310/03/1381
  Grant - others:HHMI(US) 55000323
  Keywords : allergen, sensitisation
  Subject RIV: EC - Immunology

  Atopie je dědičná náchylnost k nadprodukci IgE v reakci na běžné alergeny životního prostředí. Atopie je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj klinických příznaků alergického onemocnění. V celém světě dochází k nárustu atopických onemocnění, ale důvod, proč dochází k tomuto nárustu není znám. Ačkoli bylo zformulováno několik hypotéz, uvažujících příčiny tohoto nárustu jako je hygiena, dieta smog, tabákový kouř, etiopatologie onemocnění je neznámá. Pravděpodobně ke vzniku onemocnění přispívá velké množství změn v životním stylu. Určení hlavních alergenů je důležité pro vytvoření vhodných diagnostických testů a pro cílenou imunoterapii. To může přispět i k objasnění etiologie atopického onemocnění v různých zeměpisných oblastech.

  Inherited predisposition to hyperproduction of IgE against common environmental allergens. It is a major risk factor for clinical expression of allergic diseases.The prevalence of atopic disorders is rising worldwide, but the reason for this is unknown. Moreover, the allergens triggering and supporting the development of atopy vary in different areas. The reason for this most likely includes diversity of allergens prevalence in different environment. Therefore, determination of major allergens is important when performing diagnostic testing and selecting immunotherapy. It also could provide important clues to the etiology of atopic disorders in a certain geographical area.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012623

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.