Number of the records: 1  

Cubozoan jellyfish: an Evo/Devo model for eyes and other sensory systems

 1. 1.
  0105378 - UMG-J 20043174 RIV ES eng J - Journal Article
  Piatigorsky, J. - Kozmik, Zbyněk
  Cubozoan jellyfish: an Evo/Devo model for eyes and other sensory systems.
  [Medúzy čtyřhranky: evoluční a vývojový model pro oči a další senzorické systémy.]
  International Journal of Developmental Biology. Roč. 48, 8-9 (2004), s. 719-729. ISSN 0214-6282. E-ISSN 1696-3547
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A079
  Keywords : pax
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 1.888, year: 2004

  Cnidaria are the most basal phylum containing a well-developed visual system located on specialized sensory structures (rhopalia) with eyes and statocysts. We have been exploring the cubozoan jellyfish, Tripedalia cystophora. In addition to containing simple photoreceptive ocelli, each rhopalium in Tripedalia has a large and small complex, camera-type eye with a cellular lens containing three distinct families of crystallins which apparently serve non-lenticular functions. Thus, Tripedalia recruited crystallins by a gene sharing strategy as have mollusks and vertebrates. Tripedalia has a single Pax gene, PaxB, which encodes a structural and functional Pax 2/5/8-like paired domain as well as an octapeptide and Pax6-like homeodomain. PaxB binds to and activates Tripedalia crystallin promoters (especially J3-crystallin) and the Drosophila rhodopsin rh6 gene in transfection tests and induces ectopic eyes in Drosophila. In situ hybridization showed that PaxB and crystallin genes are expressed in the lens, retina and statocysts. We suggest from these results that an ancestral PaxB gene was a primordial gene in eye evolution and that eyes and ears (mechanoreceptors) may have had a common evolutionary origin. Thus, the numerous structural and molecular features of Tripedalia rhopalia indicate that ancient cubozoan jellyfish are fascinating models for evo/devo insights into eyes and other sensory systems

  Žahavci jsou nejzákladnějším kmenem obsahujícím dobře vyvinuté systémy vidění umístěné na speciálních senzorických strukturách (rhopalia) s očima a statocysty. Zkoumali jsme medúzy čtyřhranky, Tripedalia cystophora. Kromě jednoduchých fotoreceptivních oček má každé rhopalium u Tripedalia velké a malé složité oko fotografického typu s buněčnou čočkou obsahující tři odlišné rodiny krystalinů, které pravděpodobně neplní funkci čočky. Tripedalia tedy získala krystaliny strategií sdílení genů podobně jako měkkýši či obratlovci. Tripedalia má jediný gen Pax, PaxB, který kóduje strukturní a funkční párovou doménu podobnou Pax2/5/8 a také oktapeptid a homeodoménu podobnou Pax6. PaxB se v transfekčních testech váže na krystalinové protomory Tripedalia (zejména krystalin J3), gen Drosophily pro rhodopsin rh6 a aktivuje je a indukuje také ektopické oči u Drosophily. Hybridizace in situ ukázala, že geny pro PaxB a krystalin jsou exprimovány v čočce, sítnici a statocystech. Na základě těchto výsledků předpokládáme, že ancestrální gen PaxB byl ve vývoji oka primordiální a že oči a uši (mechanoreceptory) by mohly mít společný vývojový původ. Četné stukturální a molekulární rysy Tripedalia rhopalia naznačují, že prastará medúza čtyřhranka je velmi zajímavý model pro pochopení evoluce a vývoje očí a dalších senzorických systémů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012621

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.