Number of the records: 1  

Distribution of E and NS1 proteins of TBE virus in mammalian and tick cells

 1. 1.
  0105377 - UMG-J 20043172 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šenigl, Filip - Kopecký, J. - Grubhoffer, L.
  Distribution of E and NS1 proteins of TBE virus in mammalian and tick cells.
  [Distribuce proteinů E a NS1 viru TBE v savčích buňkách a v buňkách klíštěte.]
  Folia Microbiologica. Roč. 49, č. 2 (2004), s. 213-216. ISSN 0015-5632. E-ISSN 1874-9356
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) VS96066
  Keywords : TBEV * distribution * proteins
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 1.034, year: 2004

  Four monoclonal antibodies recognizing TBEV proteins were prepared. Three of them (2/H6, 8/A10, 5/F9) specifically recognize the structural E protein and the fourth binds to the nonstructural NS1 protein. These antibodies were used for an immunofluorescence study of TBEV protein distribution in infected mammalian host and tick vector tissue culture cells. Any differences in the distribution of the E and NS1 proteins were revealed. In porcine PS cell line the proteins were localized in the cytoplasm with a distinct increase of the signal in the perinuclear area 16 h post-infection. The area gradually expanded and at 24 h p.i. covered the major part of the cytoplasm. The localization of the proteins in tick RA-257 cells revealed a uniform spread of the proteins in whole cytoplasm of the infected cells. The signal was very weak at 16 h p.i. and gradually increased during progressing time p.i., although the distribution of the proteins did not exhibit any changes. Difference in viral protein distribution in the two cell types points to the possibility that the maturation process of TBEV exhibits different features in mammalian and tick cells

  Byly připraveny čtyři monoklonální protilátky rozpoznávající proteiny TBEV. Tři z nich (2/H6, 8/A10, 5/F9) specificky rozpoznávají strukturní protein E a čtvrtá se váže na nestrukturní protein NS1. Tyto protilátky byly využity k imunofluorescenčnímu studiu distribuce proteinů TBEV v infikovaných savčích hostitelských buňkách a ve vektorových buňkách klíštěte v kultuře. Všechny rozdíly v distribuci proteinů E a NS1 byly odhaleny. V prasečí buněčné linii PS byly proteiny lokalizovány v cytoplasmě s výrazným zvýšením signálu v perinukleární oblasti 16 h po infekci. Tato oblast se postupně rozšiřovala a 24 h p.i. pokrývala hlavních část cytoplasmy. Lokalizace proteinů v buňkách klíštěte RA-257 odhalila pravidelné rozprostření proteinů po celé cytoplasmě infikovaných buněk. Signál byl velmi slabý 16 h p.i. a postupně zesiloval s dobou od infekce, i když distribuce proteinů nevykazovala žádné změny. Rozdíl v distribuci virových proteinů v těchto dvou typech buněk ukazuje na možnost, že proces zrání TBEV vykazuje v savčích buňkách a buňkách klíštěte rozdílné charakteristiky
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012620

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.