Number of the records: 1  

Transmembrane adaptor proteins in membrane microdomains: important regulators of immunoreceptor signaling

 1. 1.
  0105349 - UMG-J 20043140 RIV NL eng J - Journal Article
  Hořejší, Václav
  Transmembrane adaptor proteins in membrane microdomains: important regulators of immunoreceptor signaling.
  [Transmembránové adaptorové proteiny v membránových mikrodoménách: důležité regulátory imunoreceptorové signalizace.]
  Immunology Letters. Roč. 29, 1-2 (2004), s. 43-49. ISSN 0165-2478. E-ISSN 1879-0542
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A026
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : immunoreceptor * signalling
  Subject RIV: EC - Immunology
  Impact factor: 2.136, year: 2004

  Lipid rafts appear to play many important roles, especially in immunoreceptor signaling. They contain several recently described transmembrane adaptor proteins, LAT, NTAL, PAG and LIME. All these molecules possess a very short N-terminal extracellular peptide (4-17 amino acids), transmembrane segment followed by a palmitoylation motif (CxxC) and cytoplasmic domain containing up to 10 tyrosine residues potentially phosphorylated by the Src- or Syk-family kinases. Tyrosine-phosphorylated transmembrane adaptors bind (directly via SH2 domains or indirectly) other signaling molecules such as several cytoplasmic adaptors and enzymes. Additional transmembrane adaptors exist (TRIM, SIT, LAX) that are however not palmitoylated and therefore excluded from the lipid rafts

  Lipidové ostrůvky zřejmě hrají řadu důležitých úloh, zejména v imunoreceptorové signalizaci. Obsahují řadu nedávno popsaných transmembránových adaptorových proteinů, LAT, NTAL, PAG a LIME. Všechny tyto molekuly mají velmi krátký N-koncový mimobuněčný peptid (4-17 aminokyselin), transmembránový úsek následovaný palmitoylačním motivem (CxxC) a cytoplasmatickou doménu obsahující až 10 tyrozinových zbytků potenciálně fosforylovaných kinázami rodiny Src a Syk. Transmembránové adaptory s fosforylovanými tyroziny se vážou (přímo před domény SH2 či nepřímo) na další signalizační molekuly jako např. na řadu cytoplasmatických adaptorů a enzymů. Existují i další transmembránové adaptory (TRIM, SIT, LAX), které však nejsou palmitoylovány, a tak jsou vyčleněny z lipidových ostrůvků
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012592

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.