Number of the records: 1  

WAViS server for handling, visualization and presentation of multiple alignments of nucleotide or aminoacids sequences

 1. 1.
  0105335 - UMG-J 20043125 RIV GB eng J - Journal Article
  Zíka, Radek - Pačes, Jan - Pavlíček, A. - Pačes, Václav
  WAViS server for handling, visualization and presentation of multiple alignments of nucleotide or aminoacids sequences.
  [Server WAViS ke zpracování, vizualizaci a prezentaci vícenásobných seřazení sekvencí nukleotidů a aminokyselin.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 32, suppl 2 (2004), s. 48-49. ISSN 0305-1048. E-ISSN 1362-4962
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A079
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : server * alignment * vizualization
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 7.260, year: 2004

  Web Alignment Visualization Server contains a set of web-tools designed for quick generation of publication-quality color figures of multiple alignments of nucleotide or amino acids sequences. It can be used for identification of conserved regions and gaps within many sequences using only common web browsers. The server is accessible at http://wavis.img.cas.cz

  Server "Alignment Visualization" obsahuje soubor webových nástrojů určených pro rychlou tvorbu barevných obrázků vícenásobných seřazení sekvencí nukleotidů a aminokyselin pro přípravu publikací. Lze ho též využít k identifikaci konzervovaných oblastí a mezer ve větším množství sekvencí s využitím pouhých běžných webových prohlížečů. Tento server je přístupný na http://wavis.img.cas.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012578

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.