Number of the records: 1  

HERVd: the Human Endogenous Retrovirus Database: update

 1. 1.
  0105332 - ÚMG 2010 RIV GB eng J - Journal Article
  Pačes, Jan - Pavlíček, A. - Zíka, Radek - Jurka, J. - Pačes, Václav
  HERVd: the Human Endogenous Retrovirus Database: update.
  [HERVd: databáze lidských endogenních retrovirů: aktualizace.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 32, č. 1 (2004), s. 50-50. ISSN 0305-1048. E-ISSN 1362-4962
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A079
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : human * endogenous retrovirus * database
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 7.260, year: 2004

  An elaboration of HERVd (http://herv.img.cas.cz) is being carried out in two directions. One of them is the integration and better classification of families that diverge considerably from typical retroviral genomes. This leads to a more precise identification of members with individual families. The second improvement is better accessibility of the database and connection with human genome annotation

  Přepracování databáze HERVd (http://herv.img.cas.cz) je prováděno dvěma směry. Jedním z nich je začlenění a lepší klasifikace rodin, které se výrazně odlišují od typických retrovirových genomů. To vede k přesnějšímu zařazení členů do jednotlivých rodin. Druhým zlepšením je lepší přístupnost databáze a její spojení s anotací lidského genomu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012575

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.