Number of the records: 1  

Eucaryotic operon genes can define highly conserved syntenies

 1. 1.
  0105331 - UMG-J 20043121 RIV CZ eng J - Journal Article
  Trachtulec, Zdeněk
  Eucaryotic operon genes can define highly conserved syntenies.
  [Eukaryotické operonové geny mohou definovat vysoce konzervované syntenie.]
  Folia Biologica. Roč. 50, - (2004), s. 1-6. ISSN 0015-5500. E-ISSN 0015-5500
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0997; GA MŠMT LN00A079
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : eukaryotic operon * conserved synteny
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 0.507, year: 2004

  The synteny conservation of the members of eukaryotic operons was investigated by mapping their orthologues in Drosophila, human, and other eukaryotes. While the homologues of the operon members are generally not linked, some examples of highly conserved syntenies were found. The most significant synteny involves two members of one C. elegans operon, encoding fibrillarin and ribosomal protein S16. Their homologues are linked in human, mouse, Drosophila, Anopheles gambiae, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Plasmodium falciparum, and Guillardia theta, but not in five other genomes. The distances between the genes are larger than in the nematode, suggesting the prevalence of intrachromosomal rearrangements

  Bylo studováno zachování syntenie u členů eukaryotických operonů mapováním jejich ortologů u Drosophily, člověka a dalších eukaryot. Zatímco homology členů operonů obvykle nejsou spojeny, byly nalezeny některé příklady vysoce konzervovaných syntenií. Nejvýznamnější syntenie se týká dvou členů jednoho operonu C. elegans kódujícího fibrillarin a ribozomální protein S16. Jejich homology jsou u člověka, myši, Drosophily, Anopheles gambiae, Saccharomyces cerevisias a Guillardia theta spojeny, ale u dalších pěti genomů ne. Vzdálenosti mezi geny jsou větší než u nematodů, což naznačuje, že došlo k rozsáhlejším přestavbám uvnitř chromozomu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012574

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.