Number of the records: 1  

Interleukin-2 Therapy of Cancer

 1. 1.
  0105303 - UMG-J 20043091 RIV CZ eng J - Journal Article
  Bubeník, Jan
  Interleukin-2 Therapy of Cancer.
  [Léčba rakoviny pomocí IL-2.]
  Folia Biologica. Roč. 50, 3-4 (2004), s. 120-130. ISSN 0015-5500. E-ISSN 0015-5500
  R&D Projects: GA MZd NC7148; GA ČR GA301/04/0492; GA AV ČR IAA5052203
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : interleukin 2 * cancer therapy
  Subject RIV: EC - Immunology
  Impact factor: 0.507, year: 2004

  The aim of this review was to evaluate the results of IL-2 therapy of cancer two decades after the first experiments and to discuss whether and which results of local, systemic and adjuvant IL-2 therapy in preclinical models can be translated into clinics. The attention was also focused on the development and utilization of the IL-2 gene-modified tumour vaccines for therapeutic purposes. The prospects and limitations of both, IL-2 therapy and IL-2 gene therapy were discussed

  Cílem tohoto přehledného článku bylo zhodnotit výsledky léčby nádorů pomocí IL-2 dvě desetiletí po prvních experimentech a rozebrat, zda a které výsledky lokální, systémové a adjuvantní léčby IL-2 v preklinických modelech lze převést do klinické praxe. Pozornost byla též zaměřena na vývoj a využití nádorových vakcín modifikovaných genem pro IL-2 k léčebným účelům. Byly rozebrány perspektivy a omezení léčby IL-2 i genové léčby IL-2
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012547

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.